“Tứ sát” là gì? – Cách hóa giải trong phong thủy

“Tứ sát” và cách hóa giải 1- Thiên trảm sát Nếu từ ngôi nhà mình ở nhìn ra ngoài thấy phía trước có hai tòa nhà cao tầng rất gần mà giữa hai nhà cao tầng ấy hình thành một kẻ hở rất hẹp ,nhìn vào như chiếc búa trời chém xuống tách làm đôi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

Mua Hàng Phong Thủy – Cửa Hàng Phong Thủy – Vật Phẩm Phong Thủy